AutoPůjčovna

Softwarový systém určený pro řízení provozu autopůjčovny.
Položit dotaz
 • Vytvoření zápůjční smlouvy, vazba na rezervace a evidenci aut, vyúčtování zápůjčky, vytvoření daňových dokladů, kauce na vozidlo. 
 • Zápůjčky krátkodové, dlouhodobé, možnost dílčí fakturace zápůjček.
 • Vytíženost aut. 
 • Rezervace vozidel, tisk potvrzení, storna, vystavení daňových dokladů. 
 • Evidence aut, jejich vybavení, sazeb půjčovného, technické informace, sledování ekonomických ukazatelů provozu vozidla, vazba na zápůjčky vozidel. 
 • Evidence oprav vozidel, provozních náplní, vazba na evidenci aut. 
 • Evidence zákazníků, možnost ověření údajů o zákazníkovi v systému ARES (napojení na obchodní a živnostenský registr) včetně přenosu údajů a jejich automatického zápisu do karty zákazníka a nalezení sídla zákazníka na www.mapy.cz. V případě zahraničního zákazníka možnost ověření DIČ v registru EU. Sumarizace tržeb. 
 • Kontrola zcizených OP na MVČR.
 • Evidence řidičů, údaje o řidičích, možnost uložení fotografie. 
 • Pokladna, evidence pokladních dokladů. 
 • Denní závěrky tržeb, soupisy daňových dokladů, roční závěrka. 
 • Fakturace, evidence vydaných faktur. 
 • Ochrana heslem, možnost omezení přístupu. 
 • Export základních dat pro zaúčtování do řady účetních programů.

DEMOVERZE programu AutoServis není omezená časově ani počtem zápisů. Rádi Vám pomůžeme telefonicky i prostřednictvím Dálkové správy s její instalací, aktivací funkcí vyžadujících připojení na internet, ovládáním i objasněním funkčnosti jednotlivých modulů.

Součástí zaskoupení licence ZDARMA služba ROČNÍ PODPORA pro daný kalendářní rok - HOT-LINE včetně dálkové správy, automatické zaslání nové verze pro daný rok. Pro další roky je ROČNÍ PODPORA placená služba. Bližší informace o ROČNÍ PODPOŘE na telefonním čísle +420 605 005 112.

 

 

Verze pro jeden PC (nesíťová)
Cena bez DPH 10.900,- Kč
Cena s DPH 13.189,- Kč

 

 

 

Verze síťová (libovolný počet stanic v síti, uživatelů i mechaniků)
Cena bez DPH 16.400,- Kč
Cena s DPH 19.844,- Kč

 


Kompletní CENÍK české i slovenské verze.