AutoServis

Softwarový systém určený pro řízení provozu autoservisu.
Položit dotaz
 • Příjem zakázek - údaje o zákazníkovi včetně jejich ověření v obchodním a živnostenském rejstříku a přenosu do karty v Číselníku organizací, údaje o vozidle, jeho vybavení, požadovaných pracích. Možnost příjmu zálohy na zakázku. Zakázky interní, garanční, tvorba vlastních typů zakázek. Výdej materiálu a výkonů na zakázky. Účtování výjezdu, jiných nákladů, příplatků, slevy a přirážky. Uzavření zakázky daňovým dokladem za hotové, fakturou, platební kartou.
 • Nákupky na zakázky (subdodávky). 
 • Zkrácené zakázky. 
 • Geometrie. 
 • Historie zakázek, evidence SPZ. 
 • Skladové hospodářství, příjem do skladu, výdej ze skladu, více katalogových čísel, umístění, tisk záruky, čárkový kód, inventura, možnost pevných cen, skupiny materiálu, rabatové skupiny, tiskové sestavy. Možnost více skladů i podskladů. Tvorba hlášení INTRASTAT.
 • Měsíční závěrky skladů a výkonů. 
 • Pokladna, evidence pokladních dokladů, denní závěrky tržeb, soupisy daňových dokladů. 
 • Emise, tisk protokolů, evidence a výdej nálepek a osvědčení, tisk knih evidence měření a cenin. 
 • Fakturace, evidence vydaných faktur, hromadné načítání dodacích listů do faktur. 
 • Prodej ND na stvrzenku, fakturu, objednávky od zákazníků, přijetí zálohy na ND, archiv prodeje. 
 • Objednávky materiálu u dodavatelů. 
 • Evidence provedených výkonů, seznam výkonů, skupiny výkonů, kódy obtížnosti, soupisy provedené práce zaměstnanců. 
 • Evidence pomůcek. 
 • Číselník organizaci - možnost ověření údajů o zákazníkovi v systému ARES (napojení na obchodní a živnostenský registr) včetně přenosu údajů a jejich automatického zápisu do karty zákazníka a nalezení sídla zákazníka na www.mapy.cz. V případě zahraničního zákazníka možnost ověření DIČ v registru EU. Individuální slevy na práci, evidence neplatičů. 
 • Číselníky zaměstnanců, středisek, aut, informace o vozidlech. 
 • Ochrana heslem, možnost omezení přístupu.
 • Možnost využití doplňkových modulů.
 • Export základních dat pro zaúčtování do řady účetních programů.
 • Možnost automatického importu příjemek do skladu od některých dodavatelů (AutoKelly, APM, Elit, Meteor, Trost...)
 • Program je k dispozici jak ve verzi pro Českou republiku, tak ve verzi odpovídající platné legislativě Slovenské republiky.

Postup při založení a vyúčtování zakázky Vám přiblíží  VIDEOUKÁZKA.

DEMOVERZE programu AutoServis není omezená časově ani počtem zápisů. Rádi Vám pomůžeme telefonicky i prostřednictvím Dálkové správy s její instalací, aktivací funkcí vyžadujících připojení na internet, ovládáním i objasněním funkčnosti jednotlivých modulů.

Součástí zaskoupení licence ZDARMA služba ROČNÍ PODPORA pro daný kalendářní rok - HOT-LINE včetně dálkové správy, automatické zaslání nové verze pro daný rok. Pro další roky je ROČNÍ PODPORA placená služba. Bližší informace o ROČNÍ PODPOŘE na telefonním čísle +420 605 005 112.

 

 

Cena verze pro jeden PC začíná od:
Cena bez DPH 10.900,- Kč
Cena s DPH 13.189,- Kč

 

 

 

Cena verze síťová (libovolný počet stanic v síti)začíná od:
Cena bez DPH 16.400,- Kč
Cena s DPH 19.844,- Kč

 


Pro zobrazení popisu a cen dalších verzí programu (MINI 1 - 3)  klikněte na tlačítko VERZE zde nebo v záhlaví produktu.  Kompletní CENÍK české i slovenské verze.                 

K tomuto produktu dále nabízíme rozšíření a moduly

PneuservisPlánování zakázekAlternativní pohonHromadné načítání materiálu z čtečky čárkového kóduUniversální dodavatelský ceník ND