Hotline

HOT-LINE pro programy AutoServis, AutoSalon a AutoPůjčovna je placená služba, poskytovaná uživatelům programů na základě uhrazení ROČNÍ PODPORY pro daný kalendářní rok (Linka HOT-LINE, aktualizace programu, vzdálená správa). ZDARMA je poskytována uživatelům v kalendářním roce nákupu nové licence. Při zakoupení licence po datumu 1. 10. je poskytována ZDARMA i v následujícím kalendářním roce.

Bližší informace o možností získání služby Roční podpora Vám poskytneme na telefonním čísle +420 602 717 914.